PROJEKTY

Projekt służy przygotowaniu mieszkańców województwa podlaskiego do przyjmowania nowo przybywających uchodźców. Działania w ramach projektu obejmują swoim zasięgiem różne grupy odbiorców i zakładają szereg akcji edukacyjnych.

Fundacja realizuje Wolontariat Europejski od 2009 roku. Dominującym działaniem podejmowanym przez pracowników Fundacji jest koordynacja projektów skierowanych do dzieci uchodźców mieszkających w Ośrodkach dla Cudzoziemców w Białymstoku i w Czerwonym Borze. Wolontariusze pracują w przedszkolach dla dzieci uchodźczych, prowadzą zajęcia edukacyjne, bawią się, organizują im czas wolny.

PIECZA ZASTĘPCZA

Fundacja Dialog serdecznie zaprasza na spotkania Klubu Pieczy Zastępczej, które odbywają się w wybrane poniedziałki w siedzibie Caritas Archidiecezji Białostockiej przy ul.

WIELOKULTUROWOŚĆ

Serdecznie zapraszamy na 2-dniowe szkolenie dotyczące problematyki uchodźczej, organizowane przez Fundację Dialog. Tematyka szkolenia dotyczyć będzie przede wszystkich tzw. nowych grup uchodźców. W jego trakcie uczestnicy zapoznają się z sytuacją społeczno-polityczną w Syrii i na Ukrainie, przyczynami toczących się tam konfliktów, położeniem uchodźców pochodzących z tych krajów, przebywających zarówno w Polsce, jak i innych państwach.

  • Fundacja Dialog, Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku oraz Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku serdecznie zapraszają wszystk

  • Zapraszamy nauczycieli, edukatorów i wolontariuszy do udziału w I Podlaskiej Szkole Edukacji Międzykulturowej „Cudzoziemcy w przestrzeni edukacji”. Głównym celem i zadaniem Szkoły jest kształtowanie kompetencji niezbędnych w toku realizacji inicjatyw edukacyjnych adresowanych do cudzoziemców (w szczególności nowych grup uchodźców) oraz zespołów zróżnicowanych kulturowo.

  • Kluczowym punktem akcji „Czym chata bogata – obiad nie tylko Polski” jest spotkanie polskich rodzin lub osób samotnych i cudzoziemców przy wspólnym obiedzie. Jedna z rodzin lub osób przygotowuje obiad w domu i zaprasza drugą stronę do siebie. Wszystkie spotkania odbywają się tego samego dnia, w niedzielę, 22 listopada 2015. Spotkanie przedstawicieli dwóch narodowości w jednym domu jest bardzo skutecznym sposobem na osiągnięcie lepszej integracji migrantów ze społecznością lokalną, a poprzez to tworzenie nowych przyjaznych stosunków.

  • Fundacja realizuje Wolontariat Europejski od 2009 roku. Dominującym działaniem podejmowanym przez pracowników Fundacji jest koordynacja projektów skierowanych do dzieci uchodźców mieszkających w Ośrodkach dla Cudzoziemców w Białymstoku i w Czerwonym Borze. Wolontariusze pracują w przedszkolach dla dzieci uchodźczych, prowadzą zajęcia edukacyjne, bawią się, organizują im czas wolny.

Partnerzy